Indkaldelse til generalforsamling i

Ringsted Sports Rideklub, Ejlstrupvej 121, 4100 Ringsted

Torsdag d. 25. februar 2016, kl.19.30.

Spisning kl.18.30

 

Velkomst v/formanden

1. Valg af dirigent

1a. Valg af stemmetællere

Uddeling af pokaler

2. Bestyrelsen aflægger beretning

3. Kasseren fremlægger regnskab for 2015

4. Diverse udvalg aflægger beretning

5. Fastsættelse af medlemskontingent

6. Behandling af indkomne forslag

Se forslaget ved at "trykke" på det 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Formand Erika Duelund                  

- Ikke på valg

Næstformand Mia Gottfredsen

- Ikke på valg

Kasserer Helle Jørgensen

- Ikke på valg

Sekretær Michael Tolstrup             

- På valg - modtager ikke genvalg

Menigt medlem Steffen Elsnab

- Ikke på valg

Menigt medlem MajBritt Nielsen

-  På valg - modtager ikke genvalg

Menigt medlem Belinda Frandsen

- På valg – modtager ikke genvalg

8. Valg af 2 suppleanter

9. Valg af intern revisor

10. Valg af juniorrepræsentant til bestyrelsen

11. Valg til diverse udvalg (stævne, sponsor‐, køkkenog bladudvalg)

12. Eventuelt

 

Kontigent 2016

Ringsted Sports Rideklub ønsker alle medlemmer et rigtig godt nytår.

I den forbindelse vil vi huske alle medlemmer på at det igen er tid til at betale kontigent.

Kontigentsatser for 2016:

Medlemskontingent 2016
Juniorer 380,-
18 - 24 år 400,- + 200*
Senior / Passive 450,- + 200*

Jyskebank 5069 1270024

 

*For alle aktive ryttere, som er fyldt 18 år, forhøjes kontingentet med 200,-. Såfremt medlemmet har hjulpet min. 10 timer ved Ringsted Sports Rideklubs arrangementer, modregnes beløbet på kontigentet for det efterfølgende år. Dette er gældende uanset tidspunkt for indmeldelse.

 

ridelejrannonce2016

tryk på billedet - så kommer du til siden med ridelejr.

Ridelejr 2015

Se tv klip fra TV midtsjælland

 http://tv-midtsjaelland.dk/?poditemid=32040

 Julearrangement d. 6 December.

Billeder fra julearrangementet.

 Opstaldning 

Vi har enkelte ledige bokse. Pris incl. moms kr. 2000,- pr. måned for pony/kr. 2200,- pr. måned for hest. Henvendelse til Michael på Tlf.: 40142423

 

 

 

 

 

Velkommen til Ringsted Sports Rideklub

Ringsted Sports Rideklub har eksisteret i mere end 30 år og har ca. 250 medlemmer, i alle aldre.
Vi er hjemmehørende hos Team Cabe, Ejlstrupvej 120/121, 4100 Ringsted.
Klubben har mange aktiviteter bl.a.

Rideskole for såvel børn, unge og voksne. Breddeaktiviteter: hestefodbold, kvadrilleridning samt ponygames. Junioraktiviteter bl.a. videoaftener, foredrag & klargøringskurser til stævner. Derudover afholdes hvert år ryttermærke undervisning.

Klubben afholder mange stævner i såvel dressur som springning - på alle niveauer, dvs. elev-, klub-, distrikts- samt landsstævner.

Du er altid velkommen til at lægge vejen forbi, eller kontakte os for yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen
Ringsted Sports Rideklub

 

Næste arrangementer i RSR4

Banner

Støt klubbens sponsorer
 - de støtter dig

Banner