Regler for ranglister og klubmesterskab i Ringsted Sports Rideklub


Der udskrives mesterskaber i:

·        Dressur – Hest

·        Dressur – Pony

·        Spring – Hest

·        Spring – Pony

 

Fælles regler:

En ekvipage må kun starte ét mesterskab pr. disciplin (der må ikke startes i både hest og pony). Hver rytter må MAX. Starte 2 heste/ponyer i samme mesterskabsklasse, dog kan man kun opnå én placering, hvilket vil være på den bedst placerede hest/pony. En hest/pony må kun starte ét mesterskab pr disciplin. Hvis man ønsker at starte klubmesterskab i RSR4, skal man have været medlem i min 1 mdr. før afholdelsen af klubmesterskaberne. Der vil altid være min 3 placeringer uanset antal deltager. Desuden gives der ranglistepoint.

Vi følger gældende reglementer fra Dansk Ride Forbund.

RSR4´s hensigt med at lave klubmesterskab er at finde og hylde en rytters kontinuerlige gode arbejde med en pony/hest. Og derfor opfordres dertil god fair play og sportslig optræden. Pony/Hestebyt for at omgås ekvipagereglerne er ikke velset, da dette ikke opfattes som værende et kontinuert arbejde.

Regler for dressur:

Klubmesterskabet udskrives som en procentklasse, hvor laveste klasse er LC1 for hhv. hest og pony. Bandager/gamacher/klokker er ikke tilladt på stævnebanen men gerne på opvarmningen. Det er tilladt, at ride med pisk i sværhedsgrad nul, dog må der IKKE rides med både pisk og sporer. Sværhedsgrad nul er for pony: LC1/LC2/LC3 – og for hest: LC1/LC2/LC3/LB1/LB2/LB3.

Ekvipagen skal min. ride det program, hvor der er opnået 65 % eller derover i kvalifikationsperioden (gældende fra 1. Januar 2020)

Ved lige placerede til 1 pladsen, er det den ekvipage, som har redet højeste program, der vinder

Procentklasser er pointgivende som en 3. plads i den pågældende sværhedsgrad.

Regler for spring:

Klubmesterskabet udskrives som en klasse for hhv. hest og pony med højder for heste min. 50 cm og for ponyer er min. Højde 40/30/20 cm (kat 1, kat 2, kat 3).

Der springes samme bane, dog med ændrede højder. Der springes efter tilladte forhindringstyper svarende til den laveste klasse. Forhindringstyperne skal som udgangspunkt ikke ændres, men indsætning af fyld og ekstra bomme modsvarende højden/sværhedsgraden for klassen er tilladt.

Sløjfeklasser er pointgivende som en 3. plads i den pågældende sværhedsgrad.

Regler for championatslisten:

Der bliver samlet point til listen på tværs af alle discipliner. Hest og pony vil ligeledes være samlet. Alle stævner tæller med her (dressur, spring, military, parasport & distance æsv.), blot du starter for RSR4.

I de tilfælde hvor to ekvipager har lige mange point, vil højeste stævnetype være afgørende, derefter placeringer i de højeste klasser.

Sløjfe- og procentklasser er pointgivende som en 3. plads i den pågældende sværhedsgrad.

Regler for rideskolelisten:

Her opnår rideskoleeleverne point, når de rider dressur og spring, uanset om de rider på pony eller hest.    

Vinderen er den, der har opnået flest point i året (1/1 - 31/12) i dressur, spring og holdridning. Pokalen uddeles ved generalforsamlingen.

Sløjfe- og procentklasser er pointgivende som en 3. plads i den pågældende sværhedsgrad.

Info for indberetning af resultater:

Resultater skal være indberettet senest 30 dage efter resultatet er opnået for at være gældende. Dog vil RSR4, sidst på året, automatisk indhente point opnået ved egne arrangementer. RSR4 forbeholder sig ret til ændringer.

Indberettelse skal ske skriftligt med angivelse af klasse, placering, dato, arrangerende klub, stævnetype (klub-, distrikts-, lands-, elite eller internationalt stævne) samt navn på hest og rytter. Indberettelse skal ske på mail: rsr4staevne@outlook.dk

Championatslisten og Rideskolelisten opdateres årligt pr. 15. januar og offentliggøres på Ringsted Sports Rideklubs hjemmeside: www.rsr4.dk

Rettelser til point skal ske skriftligt til Ringsted Sports Rideklub, rsr4staevne@outlook.dk, senest pr. 31. januar kl. 12.00.

 

SVÆRHEDSGRADER:

Samlet oversigt over klasser og fordringer

                                          Springning             Dressur               Military       Distance       Voltigering

 

0

Hest

 

 

LC & lavere

 

 

LD1,LD2,

LC1, LC2, LC3, LB1, LB2, LB3

CNC80

LC

F-grupper

E-grupper

D-grupper

 

Pony

LC & lavere

LD1, LD2

LC1, LC2, LC3

CNCP70

 

1

Hest

LB1*, LB2*

LA1, LA2, LA3,

LA Kür

FEI 5års indl.,

FEI 5års finale

CNC90

LB, LB2

 

 

Pony

LB1*, LB2*

LB1, LB2, LB3

CNCP80

 

2

Hest

 

LA1*, LA2* Youngster B

LA4, LA5, LA6,

LA6 Kür

 

LA, LA2

 

 

Pony

LA1*, LA2*

LA1, LA2, LA KÜR

 

 

3

Hest

 

MB1*, MB2* Youngster A

FEI 6 års indl.

FEI 6 års finale

MB0, MB1 MB2,

MB3, MB Kür

FEI-PCJ, FEI-TCJ,

FEI-ICJ, FEI-JUN Kür

CNC100

 

Gruppe/indi

viduelle *1

 

Pony

MB1*, MB2*

LA3, LA4

CNCP90

 

4

Hest

MA1*, MA2*

MA0, MA1

FEI-PCY

CNC1*

MA, MA2

Gruppe/indi

viduelle *2

 

Pony

MA1*, MA2*

LA5

CNCP1*

 

5

Hest

S1*, S2*

MA2

PSG, PSG Kür

FEI-PSGTY

FEI-ICY. FEI-YR Kür

CNC2*

SB, SB2

 

 

Pony

S1*, S2*

LA6, PRI

CCIP1*

 

6

Hest

S3*, S4*

INT1, INT1Kür

CNC3*

SA, SA2

Gruppe/indi

viduelle *3

 

Pony

S3*, S4*

PRM, FEI Pony Kür,

PRT

CNCP2*

CCIP2*

 

7

Hest

 

Svær INT1

INT2, INTA, INTB

CCI4*

 

 

 

Pony

 

 

CNCP110

 

8

Hest

 

GPU25 16-25

GP, GPS, GP-Kür

 

 

 

 

 

 

Sværhedsgrad og Pladcering:

 S

V

Æ

R

H

E

D

S

G

R

A

D

 

PLADCERING

 

1

2

3

4

5

Øvrige

0

5

4

3

2

1

0

1

5

4

3

2

1

0

2

10

8

6

4

2

1

3

15

13

11

8

6

4

4

40

32

25

20

13

8

5

50

40

30

25

20

15

6

60

48

38

30

26

20

7

70

58

48

38

31

25

8

80

68

58

48

40

32

 

FAKTORLISTE:

Stævnetype

Faktor

Klubstævne – E-stævner

1

Udv. Klubstævne – D-stævner

2

Distriktsstævner – C-stævner

3

Landsstævner – B-stævner

4

Elitestævner

5

Internationalt stævner

6

 

Rideskole spring scoringsliste

Klasse

  1. Plads
  1. Plads
  1. Plads

         Øvrige

Den lette

4

2

1

0,5

Den svære

4

2

1

0,5

Temporidt

5

3

1

0,5

Micro (30 cm)

5

3

1

0,5

Mini I (40 cm)

7

4

2

1

Mini II (50 cm)

10

5

2

1

Træning (60 cm)

10

5

2

1

 

Rideskole dressur scoringsliste

Klasse

  1. Plads
  1. Plads
  1. Plads

       Øvrige

Hold Trav

10

7

4

2

Hold Galop

15

12

7

4

LD2

7

4

2

1

LC1

7

4

2

1

LC2

8

5

3

1

LC3

8

5

3

1

 

Nyheder

Events