Menu

Vi gør opmærksom på, at ALLE personer over 15 år, som er siddende i bestyrelse, udvalg samt ansatte tilknyttet Ringsted Sports Rideklub/Team CABE er der/vil der blive indhentet børneattest på.

Da vi har erfaret at det i pasnings institutioner ikke er ønskeligt (lovligt?) at publicere fotografer af børn uden forældrenes samtykke, følger vi hermed op på dette, og beder Jer dog i stedet for samtykke, derimod komme med underskrevet FORBUDS info med Jeres barns navn og medlems nr. såfremt I ikke ønsker at evt. fotografier bliver publiceret i "HYPPEN", her på hjemmesiden eller andre steder hvor det for os kunne være relevant at benytte disse fotografier.

Vi vil da herefter bestræbe os på, at udelade fotografier med pågældende barn, eller i så fald sløre/maske barnets ansigt. Såfremt en sådan FORBUDS info ikke kommer os i hænde, må vi hermed betragte dette som værende os fuldt ud tilladt at publicere evt. fotografier.

Hunde er ALTID velkommen her på Ringsted Sports Rideklub´s arealer. Men...ALLE udefra kommende hunde SKAL føres i snor - og det er STRENGT forbudt, at medtage hunde i vort cafeteria/rytterstue. Overtrædelse herfor vil føre til bortvisning fra Ringsted Sports Rideklub´s arealer, ligesom det også vil være tilfældet for hunde som udviser agressiv adfærd. Dog er løse hunde undtaget, såfremt de befinder sig på Ringsted Sports Rideklub´s arealer i træningsøjemed, når der afholdes hundetræning.

Mvh.

Bestyrelsen