Generalforsamling RSR4 d 26/5 kl 19,30

1. Valg af dirigent

Louise Moesgaard

Valg af stemmetæller

Heidi & Jannie

Uddeling af pokaler

Spring rideskole: Jannie Petersen

Dressur rideskole: Michell Martins

Holdridning: Amy Martins (sidste 3 måneder dec) & Merle Behrendt (første 3 måneder sep)

Championat: Trine Bluhme

2. Bestyrelsen aflægger beretning

2020 har været et mærkeligt år. Rideskolen og stævner har været aflyst. Eleverne har rede ude i alt slags vejr. Aktiv vær for sig – pengene har været gået til nye spring materialer. Klubben har bidraget til at ride husene har fået en bedre bund. DGI bidrag desuden også til nye ting til spring materialer.

3. Kasseren aflægger regnskab for 2020

Medlemstallet er steget i 2021 fra 134 til 165. Stævnerne er gået i puls. Kiosken har tjent en lille smule. Hanne har lavet et regnskab, som blev lagt ud til mødet. Regnskabet er godkendt.

4. Diverse udvalg aflægger beretning

· Stævne: Det har været et meget mærkeligt år 2020, med stævner har været planlagt men måtte aflyses og stævner som er blevet holdt.

· Sponser udvalg: det er gået som sidst år. Vi har fået stine med. Hvis man kender nogen, som kender nogen, så hiv endelig fat i dem. Og kontakt brit eller stine.

· Juniorudvalg: julia moesgaard og Freja dalgaard fortsætter

· Køkkenudvalg:

5. Fastsættelse af medlemskab

Priserne fastholdes.

6. Behandlinger af imødekomme forslag

Ingen forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Formand: Linda Qvistgaard ikke på valg

Næstformand: Bettina Haupt

Kasser: Hanne Jensen på valg, modt genvalg som menigt

Sekretær: Anja Henning Trådt af

Menigt: Camilla Slott Trådt af

Menigt: Sofie Johnsen ikke på valg

Menigt: Camilla Hofmeister ikke på valg (pt sygemeldt)

Stine og shirley Mejnert er blevet valgt til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituere sig snarest.

8. Valg af 2 suppleanter

Susanne Hay ønsker ikke genvalg

Birgitte Strøyer

Emma Moesgaard og Louise Moesgaard er valgt ind

9. Valg af intern revisor

Trine Bluhme Nielsen

10. Valg af juniorrepresentant til bestyrelsen

Julia Moesgaard

11. Valg til diverse udvalg: hvad laver man i de forskellige udvalg.

· Stævne: Emma Moesgaard

· Sponser:

· Køkken:

· Junior: Julia Moesgaard

· Hjemmeside:

· Nyhedsbrevet udvalg:

12. Eventuelt

Hjælperfest holdes efter DM evt. til november.

Der vil her i 2021 blive opstartet en Hjælperpokal/liste, hvor stævne udvalget vil kigge på hvem der har gjort sig bemærket til et stævne eller giver en ekstra hånd med.

Nyheder

Events