Undervisning: Pris pr. 1/5 2021
Rideundervisning-timehold Pris pr. måned kr. 500,-
Rideundervisning-1/2 timeshold Pris pr. måned kr. 400,-
Ridning 2 gange ugenligt timehold Pris pr. måned kr. 900.-
1/2 part med 2 x undervisning + 1 gang ridning alene i weekenden Pris pr. måned kr. 1175,-
1/2 time eneundervisning på elevhest Pris pr. måned kr. 1250,-
1/2 eneundervisning + 1 x hold + 1 x alene i weekend Pris pr. måned kr. 1950,-
   
Medlemskontingent  
Junior -17 år kr. 380,- årligt
Voksen 18-24 år kr. 400,- årligt
Senior & Passive kr. 450,- årligt
BETINGELSER OG REGLER:
 
Hvis 2 eller flere fra samme familie rider: 
Første person betaler fuld pris. Fra nr. 2 og yderligere medlemmer af familien, ydes 10% rabat hvis der betales samlet og rettidigt (ellers bortfalder rabatten.) Det er altid den billigste pris der ydes rabat på.
Alle der modtager undervisning og rider på ridecentret, skal ligeledes betale års kontingent til Ringsted Sports Rideklub.

Betaling for rideundervisning sker d. 1. i hver måned, således at der er betalt forud for rideundervisningen. Når man tilmelder sig her på siden, trækkes automatisk fra betalingskort. Har du ikke betalingskort, da kontakt kasseren, for aftale om kontooverførsel. 
Sker betaling ikke til tiden vil der være et rykkergebyr på kr. 50,-.

Evt. opsigelse af rideundervisning skal ske med min. 1 måneds varsel. (Dvs. løbende måned + 1 måned)

Rideskolen holder lukket i alle skoleferier og skole helligdage. 
Der betales ikke for juli måned. Alt ophold & ridning hos Ringsted Sports Rideklub/Team Cabe sker på eget ansvar, hvorfor alle opfordres til at tegne en fritids ulykkesforsikring.

Ved ønsket om medlemsskab af Ringsted Sports Rideklub, da skal oprettelse ske via hjemmesiden. Alle elever modtager automatisk opkrævning for medlemskab via deres indmeldelse på ridehold.
Al henvendelse vedr. rideskolen, dvs. holdtider, prøvetime, priser, indskrivning eller andet, bedes venligst rettet til Brit Beck der kan træffes dagligt i eftermiddagstimerne på rideskolen. eller ved henvendelse via telefon eller email. 

Brit Beck Tlf.: 20 74 02 96 eller mail: Teamcabe@hotmail.com

Venligst husk at skrive tidspunkt I kan være på rideskolen/dage samt alder og rideerfarring ved henvendelser via mail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nyheder

Events